RiktigVerktøy.no Søk

Salgsbetingelser

Generelt

Riktig verktøy.no (Riktig Verktøy AS) ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp via Riktigverktøy.no (Riktig Verktøy AS) sin nettbutikk er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker.

Prisene gjelder kun ved bestilling i nettbutikk.

NB – Alle ordre utenfor Norge må betales med kredittkort.

Betalingsbetingelser

Kjøp via Riktig verktøy.no (Riktig Verktøy AS) sin nettbutikk  betales i sin helhet med kredittkort eller Klarna. Bedriftskunder kan avtale andre betalingsbetingelser etter kredittsjekk. Alle priser er oppgitt i norske kroner inkl. mva.

Cookies

Hva er cookies og hva brukes de til?


RiktigVerktøy.no benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker, og i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i din nettlesers internminne, som skal gi deg en bedre og mer relevant brukeropplevelse ved besøk på en nettside. RiktigVerksted.no bruker cookies blant annet for å kunne gi deg en enklere netthandel med tilgang til login, handlekurv og gjennomføring av kjøp. Vi bruker også cookies til statistikk for å lære om hva våre kunder er opptatt av, slik at vi kan gjøre nettsidene våre enda mer brukervennlige.

Hva slags informasjon lagres?I informasjonskapslene vil det bli lagret opplysninger om: IP adresse, valgt nettleser, operativsystemer, hvilken bredbåndsleverandør man benytter, samt data over besøkte undersider og dato/tidspunkt for besøket.

Slik kan du unngå cookiesOm du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere cookies automatisk. Se webleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at om du velger å utelukke cookies, vil flere av funksjonene på RiktigVerktøy.no ikke fungere.

Ved å bruke nettsiden RiktigVerktøy.no samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

Kjøpsvilkår

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Riktig verktøy.no (Riktig Verktøy AS). Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Riktig verktøy.no (Riktig Verktøy AS) så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl mva, eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, valuta kurser og endringer i transportkostnader

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom Riktig Verktøy AS mot formodning ikke kan levere varen innen akseptabel tid for kunde kan kunden heve kjøpet uten ekstra kostnad.

Tilbud gjelder så langt lageret rekker dersom annet ikke er spesifisert.

Salg til utlandet

Salg utenfor fastlandsnorge forutsetter forskuddsbetaling. Fraktkostnader beregnes spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Retur

Retur av varer skal skje innen 30 dager etter mottatt ordre. Kunde har fri retur og 100% fornøyd garanti hos oss, som gjør at kunde kan returnere varen innen 30 dager dersom kunden ikke er fornøyd.

Tilbakebetaling

Dersom kunden har returnert varen tilbakebetaler Riktig Verktøy AS hele kjøpsbeløp inkl frakt ut til kunden så snart som mulig, men senest 14 dager etter at Riktig Verktøy AS har mottatt returnert vare.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Riktig Verktøy AS er ansvarlig for betaling av de ytelser Riktig Verktøy AS eller Riktig Verktøy AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Riktig Verktøy AS

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på 25% av varens salgssum for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon

Før feil meldes til Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan bevise at produktet ikke fungerer slik Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) , betaler ikke Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Salg til mindreårige

Riktig verktøy.no  selger ikke varer til personer under 15 år. Personer som ønsker tilsendt faktura eller delbetaling må være over 18 år.

Ekstraordinære forhold

Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) sin kontroll, og som Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Personopplysninger og sikker betaling

Riktig Verktøy.no oppbevarer ingen person nr eller kortinfo. All håndtering av kort og personopplysninger håndteres av eksterne, erfarne, aktører som DIBS og Klarna. For å hindre svindel med kort har vi også lagt inn høyeste sikkerhetsnivå på kortbetaling og krever 3D secure verifisering på kjøp.

Endring i vilkårene

Riktig Verktøy AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Riktig Verktøy.no (Riktig Verktøy AS) forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Riktig Verktøy AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

© RiktigVerktøy.no 2017