RiktigVerktøy.no Søk

Grillrengjøring

Skal du sette vekk grillen for høsten, eller kanskje du griller om vinteren også? Uansett om grillen skal settes vekk eller brukes gjennom vinteren, trenger den en runde med rengjøring, etter en lang sommersesong.

 

Vi har satt opp en steg-for-steg til deg:

Vask over grillen på utsiden med en oppvridd klut skylt i mildt såpevann.

Gjør klar to grillbørster, en til brennerrørene og en til ristene.

Rengjør brennerrørene (grillen må være kald) med en grillbørste som ikke har fettrester – fett tilstopper hullene i rørene. Børst alltid på tvers, slik at du unngår å børste fettsmusset ned i neste hull.

Grillbørste nummer to er til grillristen(e). Varm opp grillen godt og børste grillristen fri for fett og matrester. Hvis smusset sitter veldig godt fast, kan du bruke egnet grillrens som løser opp smusset. (Følg bruksanvisning på det spesifikke produktet du bruker!)

Hvis grillen har støpejernsrist i tillegg, kan du gjerne spraye risten med oljespray etter at du er ferdig med å rengjøre den skikkelig. Slik beskytter du risten og gir en god overflate til neste grilling.

Avkjøl grillen helt. Fjern så løse matrester, fett og smuss fra bunnen av grillen. Bruk deretter en grillskrape som skraper bunnen uten å ripe den opp. Skrap smusset ned i oppsamlingsformen under grillen og skyll så bunnen med varmt og rent vann (ikke såpevann).

Dersom grillen skal settes vekk for vinteren, kan du nå si deg ferdig. Skal du fortsette å bruke den vinterstid, må du følge rutinen under også.

Vårrutine:

Har du vært flink og rengjort grillen om høsten, så trenger du mest sannsynlig bare vaske over grillen på utsiden og sjekke at alle deler er på plass. Noe må imidlertid sjekkes i tillegg:

Kontroller gasslangen og gassfordeleren for lekkasjer og skader. Begge skal være helt tett før du griller.

Kontroller hele slangen for rifter. Finner du den minste overfladiske rift, må du bytte slangen. Hvis du er i tvil om slangen lekker, kan du teste dette med såpevann. Smør blandingen på slangen, litt om gangen. Hvis det dannes bobler, er det lekkasje og du må skifte ut slangen. Koblingene kan også skiftes ut. Dette er rimelige deler, så det er en billig forsikring for å grille sikkert.

Åpne gasstilførselen før du kontrollerer gassfordeleren for lekkasjer. Plasser grillen på et godt ventilert sted, åpne lokket og tenn gassen. Lukt deg frem for å finne ut om det er lekkasjer på gassfordeleren. Alternativt kan du smøre såpevann rundt tilkoblingen mellom slangen og ventilene – dannes det bobler, må du skifte ut gassfordeleren.

Uansett hvilken årstid det er: God grillings!

© RiktigVerktøy.no 2018