RiktigVerktøy.no Søk

Tiden for litt skikkelig rengjøring

Høytrykksspyleren kan brukes til både bil, båtvask, hagemøbler, terrasse og belegningsstein og er et flott hjelpemiddel når gradene stiger og sommeren står for døren – som nå! Merker fra vær og vind på hagestier, balkonger, terrassegulv, belegningsstein og i bassenget er ingen fryd for øyet, akkurat. Dessuten øker faren for å skli og disse overflatene bør derfor rengjøres regelmessig. Med en høytrykksspyler bruker man, i motsetning til hva man skulle tro, halve vannmengden sammenlignet med bruk av hageslangen – det blir dessuten renere og går raskere. Slik fjerner du enkelt mose og alger med en høytrykksspyler:

Bruk riktig tilbehør!

For å fjerne mose og alger må du bruke en roterende dyse. Dette er en svært kraftfull rengjøringsmetode. Du bør derfor passe på at du ikke skader belegningsstein som er i dårlig stand. Vi anbefaler at du først tester den roterende dysen på et lite område. Vi fraråder bruk av roterende dyse på treoverflater. I slike tilfeller anbefaler vi å bruke viftestråle. Også ved rengjøring av svømmebasseng bør du holde en sikkerhetsavstand og passe på at du ikke skader bassengfolien. Du må derfor aldri rette vannstrålen med full styrke loddrett mot overflaten, men i en vinkel på 45° eller flatere – da spyler du under mosen og løfter den opp. Tips: Øk trykket langsomt ved å redusere avstanden for å finne det riktige målet. Deretter spyler du mosen enkelt bort fra overflaten med mindre trykk.

Husk å beskytte deg!

Bruk vernebriller, ettersom små steiner og partikler kan virvles opp og skade deg. Pass på at de rundt deg, spesielt barn, holder tilstrekkelig avstand. Husk å bruke solid fottøy. Lykke til med rengjøringen!

Her finner du tre av de ulike modellene vi kan anbefale for ulik type rengjøring ute: Bosch Easy Aquatak 100, Bosch Universal Aquatak 125 og Bosch AQT 45-14 X.

 

© RiktigVerktøy.no 2018